Vill du veta hur din innovation kan bli mer träffsäker, relevant och kraftfull om den också är normmedveten och inkluderande?

Vi bjuder in till olika regionala samtal via videolänk där alla som är engagerade för medicinteknik i regionen är välkomna. Rundabordssamtal ger alla deltagare samma status och varje deltagares röst har samma vikt. 

Upplägget är ett 1,5 timmes långt digitalt rundabordssamtal med frågor som:

 • Var i den medicintekniska innovationsprocesser kan normer spela roll? 
 • Vilka taktiker kan vi använda för att möjliggöra normkreativ innovation?
 • Vad finns det för förebilder och goda exempel för inkluderande innovation?

Syftet är att kompetensutveckla nodrepresentanter och intressenter och få deltagarna att tänka nytt kring medicinteknisk innovation. 

Resultatet från alla samtal kommer att användas för att skapa ett material som höjer kompetensnivån och mognaden inom inkludering, jämställdhet och jämlikhet inom fältet medicinteknik.

Anmäl dig här!

Datum och tider


REDAN VARIT - Rundabordssamtal för Stockholms sjukvårdsregion

Klockan 13:00-14:30 den 20:e januari 2021 för de som tillhör den regionala noden Stockholm sjukvårdsregion i innovationsprogrammet Medtech4Health.

Nod: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan

 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Region Stockholm
Videorum 90min


REDAN VARIT - Rundabordssamtal för Norra sjukvårdsregionen

Klockan 13:00-14:30 den 2:a februari 2021 för de som tillhör den regionala noden Norra sjukvårdsregionen i innovationsprogrammet Medtech4Health.

Nod: Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)

 • Luleå tekniska universitet
 • Umeå universitetet
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten
90min


REDAN VARIT - Rundabordssamtal Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Klockan 10:30-12:00 den 3:e mars 2021 för de som tillhör den regionala noden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  i innovationsprogrammet Medtech4Health.

Nod: MedTech Science & Innovation

 • Uppsala universitet
 • Region Uppsala
90min


REDAN VARIT - Rundabordssamtal Södra sjukvårdsregionen

Klockan 10:30-12:00 den 4:e mars 2021 för de som tillhör den regionala noden Södra sjukvårdsregionen i innovationsprogrammet Medtech4Health.

Nod: Medicon Bridge

 • Lunds Universitet
 • Region Skåne
90min


REDAN VARIT - Rundabordssamtal för Västra sjukvårdsregionen

Klockan 10:30-12:00 den 16:e mars 2021 för de som tillhör den regionala noden Västra sjukvårdsregionen i innovationsprogrammet Medtech4Health.Nod: MedTech West

 • Chalmers Tekniska högskola
 • Göteborgs Universitet
 • Högskolan i Borås
 • Västra Götalandsregionen
90min


Rundabordssamtal Sydöstra sjukvårdsregionen

Klockan 13:00-14:30 den 17:e mars 2021 för de som tillhör den regionala noden Sydöstra sjukvårdsregionen  i innovationsprogrammet Medtech4Health.

Nod: NovaMedTech

 • Linköpings universitet
 • Mälardalens högskola
 • Örebro universitet
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland
 • Berörda kommuner i respektive län
90min


Uppsamlande rundabordssamtal för Nationella noden och övriga

De Nationella noderna välkomnar här både de som inte har kunnat de andra datumen i schemat samt de som tillhör något av följande organisation.

 • Forskningsinstitutet RISE
 • Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknikföretag
90min

Processledare för samtalen

Malin Hollmark
Projektledare Inkluderande innovation

Läs mer

Pernilla Alexandersson
Normingenjör och vd Add Gender AB

Läs mer

Bakgrund

Projektet Inkluderande innovation drivs av innovationsprogrammet Medtech4Health. Det syftar bland annat till att tillföra energi och kompetens inom normkritik och jämställdhet ut till Medtech4Healths intressenter och noder för att visa hur svensk medicinteknisk innovation kan bli mer träffsäker, relevant och kraftfull om den också är normmedveten och inkluderande. Ett av våra projektmål handlar om att tillsammans med intressenterna samla in affärsnytta och samhällsnytta och samtidigt skapa samarbete inom ramen för innovationsprogrammet. För att nå målet behöver vi prata med och lära oss av varandra.

Inbjudna: Vi bjuder in dig som arbetar eller engagerar dig någonstans i utvecklingsprocessen av medicintekniska innovationer. Det betyder att du som är deltagare kanske är inne i Medtech4Healths olika regionala noder eller innovationsprojekt*, är student, ungdomsföretagare, engagerad i patientledet eller entreprenör. 

*Innovationsprojekten är de projekt (d.v.s. akademiska forskare, vårdpersonal och företag) som finansierats i någon av Medtech4Healths utlysningar och som finns i en geografisk region. 

Se Vinnovas film om vad Normkritisk innovation är:

Anmäl dig här!

Rundaborssamtalen arrangeras av

Medtech4Health
Add Gender AB